meditraGGZ

Triage Software

MeditraGGZ is ontwikkeld voor urgentiebepaling, ofwel triage, voor acute psychiatrie in de GGZ. De software helpt de triagist(e), op een interactieve en intuïtieve manier, te bepalen wat de ernst van een klacht is en welke prioriteit deze heeft, met als doel de patiënt de juiste zorg op dat moment te kunnen verlenen. Het protocol waar MeditraGGZ mee werkt is gebaseerd op de GGZ-triagewijzer.

Het doen van triage in MeditraGGZ bestaat uit acht stappen. Na het invoeren van de gegevens van de patiënt, wordt aan de hand van de ABCD-methode bepaald of er sprake is van een levensbedreigende situatie. Is dit niet het geval, dan wordt er in de volgende stap door middel van een BVC- en een ABCDE-check een inschatting van de gemoedstoestand van de patiënt gemaakt. Vervolgens wordt de voornaamste ingangsklacht van de patiënt gekozen, waarna in het triagescherm de urgentie van de klacht wordt vastgesteld. De urgentie en vervolgstappen zijn vastgelegd in een protocol, maar door de triagist(e) wel naar eigen inzicht aan te passen. In de volgende stap heeft de triagist(e) de mogelijkheid tot het geven van advies en het maken van een vervolgafspraak, waarna een samenvatting wordt gedownload en de triage wordt afgesloten.

Het protocol waar de MeditraGGZ-software mee werkt is daarnaast zelf aan te passen met de Meditra Web Editor. De Meditra Web Editor biedt de mogelijkheid om alle relevante informatie aan het protocol toe te voegen om het triageproces zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen. Aangepaste en nieuwe protocollen kunnen eerst in een testversie doorlopen worden, vooraleer deze in de MeditraGGZ-applicatie worden geïmplementeerd.

Ervaringen


Met deze oplossing ondersteunen we graag de GGZ-professionals in de crisisdienst met het eenduidig bepalen van een urgentie bij crises situaties. We zijn enthousiast over de prettige samenwerking met Altrecht die MeditraGGZ nu kunnen uitbreiden met nieuwe situaties en vervolgacties.
SemLabBram Stalknecht
Sinds we MeditraGGZ gebruiken op de crisisdienst van Altrecht, is de besluitvorming eenduidig, snel, overzichtelijk. Deze praktische applicatie ondersteunt het triageproces met logische stappen waardoor de ggz-triagist tijd en ruimte heeft om tot een professioneel oordeel te komen. Zo kunnen we, door het proces deels te standaardiseren, steeds weer komen tot een gepersonaliseerde keuze voor de patiënt bij het bepalen van de urgentie van de hulpvraag gebaseerd op de GGZ triagewijzer. De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie is enorm groot en maakt uitgebreide training overbodig waardoor snelle implementatie is verzekerd.
Carina StigterAltrecht

Contactgegevens


Onze contactgegevens zijn:

SemLab
Zuidpoolsingel 14a
Alphen aan den Rijn
0172-494777
www.semlab.nl